STORE DIRECTORY
Owndays
Vị trí: B1-07
Điện thoại: +84 28 3821 1065
Pandora
Vị trí: L2-K6
Điện thoại: 028 2253 0918
PARFOIS
Vị trí: L3-33/34
Điện thoại: +84 28 7301 8499
PAUL
Vị trí: L2-20/20A
Điện thoại: +84 28 3821 8727
Pedro
Vị trí: L2-05
Điện thoại: +84 28 3821 0252
Pepper Lunch Vietnam
Vị trí: L5-07
Điện thoại: +84 968 636 296
Phố ngon 37
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 28 3821 0725
Phúc Long Coffee & Tea
Vị trí: L4-21/22/35/36
Điện thoại: +84 28 3914 4444
Phuong Nam Bookstore
Vị trí: L4-20
Điện thoại: (028) 3936 5006
Pinko
Vị trí: L2-24
Điện thoại:
Pinktree
Vị trí: L4-K1
Điện thoại: 0777 33 66 44
Pizza 4P’s
Vị trí: L6-01/02
Điện thoại: +84 28 3622 0500

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+