STORE DIRECTORY
NIKE
Vị trí: L3-3B/04/05/06
Điện thoại: +84 28 3914 0003
Oedo Alley
Vị trí: L5-09
Điện thoại: +84 28 3821 8869
OGAWA
Vị trí: L4-02
Điện thoại: 028 5413 3222 - 0907 674 509
Onitsuka Tiger
Vị trí: L2-26/27/28/29
Điện thoại: +84 382 946 249
Owndays
Vị trí: B1-07
Điện thoại: +84 28 3821 1065
Pandora
Vị trí: L2-K6
Điện thoại: 028 2253 0918
PAUL
Vị trí: L2-20/20A
Điện thoại: +84 28 3821 8727
Pedro (Sắp mở cửa)
Vị trí: L2-05
Điện thoại: +84 28 3821 0252
Pepper Lunch Vietnam
Vị trí: L5-07
Điện thoại: +84 968 636 296
Phố ngon 37
Vị trí: L5-08
Điện thoại: 028 7300 2143
Phúc Long Coffee & Tea
Vị trí: L4-21/22/35/36
Điện thoại: (028) 71001968 (Ext: 20348)
Phuong Nam Bookstore
Vị trí: L4-20
Điện thoại: (028) 3936 5006

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+