STORE DIRECTORY
Pandora
Vị trí: L1-18
Điện thoại: +84 28 2253 0918
PARFOIS
Vị trí: L3-33/34
Điện thoại: +84 28 7301 8499
PAUL
Vị trí: L2-20/20A
Điện thoại: +84 28 3821 8727
Pedro
Vị trí: L2-05
Điện thoại: +84 28 3821 0252
Pepper Lunch Vietnam
Vị trí: L5-07
Điện thoại: +84 968 636 296
Phố ngon 37
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 28 3821 0725
Phúc Long Coffee & Tea
Vị trí: L4-21/22 | L4-35/36
Điện thoại: +84 28 3914 4444
Phuong Nam Bookstore
Vị trí: L4-01/02/03/04/05
Điện thoại: +84 28 3936 5006
Pizza 4P’s
Vị trí: L6-01/02
Điện thoại: +84 28 3622 0500
Pleats Kora
Vị trí: L2-13/14
Điện thoại: +84 28 2253 0900
Premium Housewares
Vị trí: L4-18
Điện thoại: +84 28 6660 1340
PUMA
Vị trí: L3-28
Điện thoại: +84 28 3936 9426

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+