STORE DIRECTORY
Mothercare
Vị trí: L3-24/25
Điện thoại: +84 28 3939 7999
MUJOSH
Vị trí: L3-14
Điện thoại: +84 28 3821 0537
NARS
Vị trí: L1-7A
Điện thoại: +84 28 3636 6980
Nespresso
Vị trí: L1-16
Điện thoại: + 84 28 668 00126
New Balance (Sắp mở cửa)
Vị trí: L3-19/20
Điện thoại:
NIHON TOKI
Vị trí: B2 - K3
Điện thoại:
NIKE
Vị trí: L3-3B/04/05/06
Điện thoại: +84 28 3914 0003
Oedo Alley
Vị trí: L5-09
Điện thoại: +84 28 3821 8869
OGAWA
Vị trí: L4-02
Điện thoại: 028 5413 3222 - 0907 674 509
Onitsuka Tiger
Vị trí: L2-26/27/28/29
Điện thoại: +84 382 946 249
Owndays
Vị trí: B1-07
Điện thoại: +84 28 3821 1065
Pandora
Vị trí: L2-K6
Điện thoại: 028 2253 0918

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+