STORE DIRECTORY
BEAUTY BOX
Vị trí: B1-09/10/11
Điện thoại: +84 1800 6035
Bee Cheng Hiang
Vị trí: B2-05
Điện thoại: +84 28 3620 1599
BLOOM
Vị trí: L2-16A
Điện thoại: +84 28 3821 0911
Bon Mua
Vị trí: L1-21
Điện thoại: +84 28 3993 9888
Bose
Vị trí: L4-10
Điện thoại: +84 28 3821 1976
BOSS
Vị trí: L1-07
Điện thoại: +84 28 3915 1737
BreadTalk
Vị trí: B2-14
Điện thoại: +84 28 3821 7219
Brooks Brothers
Vị trí: L1-19/20
Điện thoại: +84 28 3939 0477
CALVIN KLEIN JEANS
Vị trí: L2-03
Điện thoại: +84 28 3939 7999
CAO Fine Jewellery (Sắp khai trương)
Vị trí: L1-09
Điện thoại: 1800 757575
Century Healthcare
Vị trí: B2-10A
Điện thoại: +84 28 3620 5024
CHANEL
Vị trí: L1-17
Điện thoại: +84 28 3821 6821

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+