STORE DIRECTORY
Beard Papa's
Vị trí: B2-6A
Điện thoại: +84 28 2211 5018
BEAUTY BOX
Vị trí: B1-09/10/11
Điện thoại: +84 1800 6035
BEE CHENG HIANG
Vị trí: B2-K7
Điện thoại: 097 488 8735
BLOOM
Vị trí: L2-16A
Điện thoại: +84 28 3821 0911
BOAT NOODLE
Vị trí: B2-03/04
Điện thoại: 028 3636 9728
Bon Mua
Vị trí: L1-21
Điện thoại: +84 28 3993 9888
Bose
Vị trí: L4-11
Điện thoại: +84 28 3821 1976
BOSS
Vị trí: L1-07
Điện thoại: +84 28 3915 1737
BreadTalk
Vị trí: B2-14
Điện thoại: +84 28 3821 7219
CALVIN KLEIN
Vị trí: L2-02/03
Điện thoại: 028.7302.9399
CAO Fine Jewellery
Vị trí: L1-09
Điện thoại: 1800 757575
Ceci
Vị trí: L3-32
Điện thoại:

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+