STORE DIRECTORY
CHANG KANG KUNG
Vị trí: L5-01
Điện thoại: +84 28 2250 8091
Charles & Keith (Sắp khai trương)
Vị trí: L2-23
Điện thoại: +84 28 3821 0291
CHILENO
Vị trí: B1-04
Điện thoại: +84 982 336 332
Chlo.D
Vị trí: L2-09
Điện thoại: +84 908 951 455
COACH
Vị trí: L1-10
Điện thoại: +84 28 3821 0390
Converse
Vị trí: L3-39
Điện thoại: +84 28 3620 1525
COSETTE
Vị trí: B1-02
Điện thoại: +84 1900 636 099
Crystal Jade
Vị trí: L5-13
Điện thoại: +84 28 3821 1812
Cubes Coffee World
Vị trí: L4-K3
Điện thoại: +84 28 3821 1833
Dermalogica
Vị trí: L6-04
Điện thoại: +84 28 3823 3395
Diamond World
Vị trí: L2-K1
Điện thoại: +84 1800 779 999
Dim Tu Tac
Vị trí: L6-05
Điện thoại: +84 28 3620 2801

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+