STORE DIRECTORY
Marhen.J
Vị trí: L3-13
Điện thoại: +84 28 3821 0593
MAX&Co.
Vị trí: L2-34
Điện thoại: +84 28 3821 0387
McDonald's
Vị trí: B2-16/17
Điện thoại: +84 28 3821 0555
MCM
Vị trí: L1-13A
Điện thoại: +84 917 594 933
Meat & Meet
Vị trí: B2-08/09/10
Điện thoại: +84 28 6650 5058
Memory & Love
Vị trí: L4-K4
Điện thoại: 02836201552
Miana
Vị trí: L3-12
Điện thoại: (028) 3535 8668
Minigood
Vị trí: L4-03/04/05
Điện thoại: 028 6274 8201
Miyama – Modern Tokyo Restaurant Cafe
Vị trí: L3-01
Điện thoại: +84 28 2253 1076
MLB
Vị trí: L3-31
Điện thoại: (028) 3535 8797
Mochi Sweets
Vị trí: B2-02
Điện thoại: +84 909 015 437
Moschino
Vị trí: L1-13
Điện thoại: +84 913 255 499

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+