STORE DIRECTORY
Nara Thai Cuisine
Vị trí: L5-12
Điện thoại: +84 28 3821 8808
NARS
Vị trí: L1-7A
Điện thoại: +84 28 3636 6980
Nespresso
Vị trí: L1-16
Điện thoại: + 84 28 668 00126
Ngõ - Saigon Street Café
Vị trí: L5-04
Điện thoại: +84 28 3821 8771
Nhà Xinh
Vị trí: L4-20
Điện thoại: +84 28 3620 1557
NIKE
Vị trí: L3-03/04/05/06
Điện thoại: +84 28 3914 0003
Oedo Alley
Vị trí: L5-09
Điện thoại: +84 28 3821 8869
Ogawa
Vị trí: L4-27
Điện thoại: +84 28 5413 3222 - +84 907 674 509
Olivia Burton
Vị trí: L2-21
Điện thoại: +84 586 975 525
Onitsuka Tiger
Vị trí: L2-26/27/28/29
Điện thoại: +84 382 946 249
Owndays
Vị trí: B1-07
Điện thoại: +84 28 3821 1065
Palladium
Vị trí: L3-40
Điện thoại: +84 28 3620 1566

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+