STORE DIRECTORY
Minigood
Vị trí: L4-03/04/05
Điện thoại: 028 6274 8201
Miyama – Modern Tokyo Restaurant Cafe
Vị trí: L3-01
Điện thoại: +84 28 2253 1076
MLB
Vị trí: L3-31
Điện thoại: (028) 3535 8797
MO MO PARADISE
Vị trí: L5-11
Điện thoại: +84 28 3535 6161
Mochi Sweets
Vị trí: B2-02
Điện thoại: +84 909 015 437
Moschino
Vị trí: L1-13/13A
Điện thoại: +84 28 3821 2386
Mothercare
Vị trí: L3-24/25
Điện thoại: +84 28 3939 7999
MUJOSH
Vị trí: L3-14
Điện thoại: +84 28 3821 0537
NARS
Vị trí: L1-7A
Điện thoại: +84 28 3636 6980
Nespresso
Vị trí: L1-16
Điện thoại: + 84 28 668 00126
Ngõ - Saigon Street Café
Vị trí: L5-04
Điện thoại: +84 28 3821 8771
NIHON TOKI
Vị trí: B2 - K3
Điện thoại:

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+