STORE DIRECTORY
Pinko
Vị trí: L2-24
Điện thoại:
Pinktree
Vị trí: L4-K1
Điện thoại: 0777 33 66 44
Pizza 4P’s
Vị trí: L6-01/02
Điện thoại: +84 28 3622 0500
Pleats Kora
Vị trí: L2-14
Điện thoại: 093 45 22 272
PNJ
Vị trí: L2-32
Điện thoại: 028 3636 1013
PUMA
Vị trí: L3-28
Điện thoại: +84 28 3936 9426
Qhome
Vị trí: L5-K4
Điện thoại: +84 28 3821 8268
REEBOK
Vị trí: L4-09
Điện thoại: (028) 73087768
Rimowa
Vị trí: L1-20
Điện thoại: 028 3636 7080
RuNam Boutique
Vị trí: L1-7B
Điện thoại: +84 28 3821 2369
Samsonite
Vị trí: L4-01
Điện thoại: 028 3821 8667
SANDRO
Vị trí: L2-18
Điện thoại: +84 28 3915 2986

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+