STORE DIRECTORY
Qhome
Vị trí: L4-16
Điện thoại: +84 28 3821 8268
Runam Boutique
Vị trí: L1-7B
Điện thoại: +84 28 3821 2369
Samsonite
Vị trí: L4-12
Điện thoại: +84 28 3821 8667
SANDRO
Vị trí: L2-18
Điện thoại: +84 28 3915 2986
Shun Yi (Sắp khai trương)
Vị trí: L5-15
Điện thoại:
SKECHERS (Sắp khai trương)
Vị trí: L3-29
Điện thoại: +84 28 3822 2046
Sneakerbuzz (Sắp khai trương)
Vị trí: L3-41
Điện thoại: 1900866602
Som Tum Thai
Vị trí: L5-18
Điện thoại: +84 28 3915 1155
Spicy Box
Vị trí: B2-01
Điện thoại: +84 28 6271 3145
STARBUCKS
Vị trí: L2-01
Điện thoại: + 84 28 3636 5244
Sunnies Studios
Vị trí: L3-Kiosk
Điện thoại: +84 938 800 134
SUPRA
Vị trí: L3-39
Điện thoại: +84 28 3620 1566

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+