STORE DIRECTORY
Lacoste
Vị trí: L2-11/12
Điện thoại: +84 911 067 790
LANCEL
Vị trí: L1-03/04
Điện thoại: 028 36366872
Lemino
Vị trí: L3-16
Điện thoại: +84 332 000 666
Levi's
Vị trí: L3-02/3A
Điện thoại: +84 28 7300 5699
Long Beach Pearl
Vị trí: L2-32A
Điện thoại: 028 3825 7077
LOVISA
Vị trí: L3-42
Điện thoại: +84 24 4458 1697
L'Usine
Vị trí: L5-10
Điện thoại: 028 3535 9930
LYN
Vị trí: L2-25
Điện thoại: 028 3915 3717
MAESTRO
Vị trí: L2-13
Điện thoại: 0936 27 3223
Mai Nguyen
Vị trí: L4 - 10
Điện thoại: +84 28 3821 1976
Maje
Vị trí: L2-19
Điện thoại: +84 28 3915 2987
Manwah - Taiwanese Hot Pot
Vị trí: L5-08
Điện thoại: 028 7300 4448

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+