STORE DIRECTORY
MAX&Co.
Vị trí: L2-34
Điện thoại: +84 28 3821 0387
McDonald's
Vị trí: B2-16/17
Điện thoại: +84 28 3821 0555
Meat & Meet
Vị trí: B2-8/9/10
Điện thoại: +84 28 6650 5058
minigood
Vị trí: L4-30/31/32
Điện thoại: +84 28 6274 8201
Miyama – Modern Tokyo Restaurant Cafe
Vị trí: L3-01
Điện thoại: +84 28 2253 1076
MO MO PARADISE
Vị trí: L5-11
Điện thoại: +84 28 3535 6161
Mochi Sweets
Vị trí: B2-02
Điện thoại: +84 909 015 437
Moriitalia
Vị trí: L4-17
Điện thoại: +84 28 6681 7585
Moschino
Vị trí: L1-13/13A
Điện thoại: +84 28 3821 2386
Mothercare Việt Nam
Vị trí: L4 - 28/29
Điện thoại: +84 28 3939 7999
MUJOSH
Vị trí: L3 - 13
Điện thoại: +84 28 3821 0537
My Home
Vị trí: L4-Kiosk
Điện thoại: +84 28 2253 096

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+