STORE DIRECTORY
MAESTRO
Vị trí: L2-13
Điện thoại: 0936 27 3223
Mai Nguyen
Vị trí: L4 - 10
Điện thoại: +84 28 3821 1976
Maje
Vị trí: L2-19
Điện thoại: +84 28 3915 2987
Mango
Vị trí: B1-03
Điện thoại: +84 28 3821 0703
Manwah - Taiwanese Hot Pot
Vị trí: L5-08
Điện thoại: 028 7300 4448
Marc Jacobs
Vị trí: L1-05/06
Điện thoại: +84 28 35358799
Marhen.J
Vị trí: L3-13
Điện thoại: +84 28 3821 0593
MAX&Co.
Vị trí: L2-34
Điện thoại: +84 28 3821 0387
McDonald's
Vị trí: B2-16/17
Điện thoại: +84 28 3821 0555
Meat & Meet
Vị trí: B2-08/09/10
Điện thoại: +84 28 6650 5058
Memory & Love
Vị trí: L4-K4
Điện thoại: 02836201552
Miana
Vị trí: L3-12
Điện thoại: (028) 3535 8668

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+