STORE DIRECTORY
Kichi - Kichi
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 28 3821 8938
Kipling
Vị trí: L3-K2 & K7
Điện thoại: +84 938 183 988
L’ANGFARM
Vị trí: B2-03/04
Điện thoại: +84 1900 9065
Lacoste
Vị trí: L2-11/12
Điện thoại: ‭+ 84 28 3620 6089‬
LANCEL
Vị trí: L1-03/04
Điện thoại: 028 36366872
Lemino
Vị trí: L3-16
Điện thoại: +84 332 000 666
Levi's
Vị trí: L3-02/3A
Điện thoại: +84 28 7300 5699
Long Beach Pearl
Vị trí: L2-32A
Điện thoại: 028 3825 7077
LYN
Vị trí: L2-25
Điện thoại: +84 28 3636 0992
Mai Nguyen
Vị trí: L4 - 10
Điện thoại: +84 28 3821 1976
Maje
Vị trí: L2-19
Điện thoại: +84 28 3915 2987
Mango
Vị trí: B1-03
Điện thoại: +84 28 3821 0703

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+