STORE DIRECTORY
Dsquared2
Vị trí: L1-11/12
Điện thoại: +84 28 3821 0351
ECCO Việt Nam
Vị trí: L2-8A
Điện thoại: 0919392474
FCUK
Vị trí: L2-16
Điện thoại: +84 28 3620 1504
G2000 (Sắp mở cửa)
Vị trí: B1-01
Điện thoại: +84 28 2242 8201
GAP
Vị trí: L3-21/22/23
Điện thoại: +84 28 3620 1518
Geox
Vị trí: L2-10
Điện thoại: 028 6681 4922
GiGi
Vị trí: L2-22
Điện thoại: 028 3535 8468
Giordano
Vị trí: L3-39
Điện thoại: +84 28 3914 0388
Giordano Ladies
Vị trí: L3-33/34/35
Điện thoại: (+84) 901180278
GoGi House
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 28 3821 0491
Gong Cha
Vị trí: B2-6B/07
Điện thoại: +84 28 6686 2202
Gustavo Gano
Vị trí: L3-42
Điện thoại: +84905114735

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+