STORE DIRECTORY
ABC MART GRAND STAGE
Vị trí: B1-03
Điện thoại: 028 7109 7608
adidas
Vị trí: L3-07~10 | L4-06/07/23/24/25
Điện thoại: +84 28 3821 8665
ALDO
Vị trí: L2-06
Điện thoại: 0988 25 44 09
ANH COFFEE
Vị trí: L2-K3
Điện thoại:
Annacoco
Vị trí: B1-06
Điện thoại: + 84 28 3820 8378
Annam Café
Vị trí: B2-12
Điện thoại: +84 28 3825 8826
Annam Gourmet
Vị trí: B2-11
Điện thoại: +84 28 3914 0515
Armani Exchange
Vị trí: L2-04
Điện thoại: +84 91 592 8605
Asian Corner
Vị trí: L5-08
Điện thoại: +84 949 898 949
ASICS
Vị trí: L4-08
Điện thoại: +84 28 3620 6225
ATZ Organic & Yankee Candle
Vị trí: L5-C2/C3
Điện thoại: +84 28 6650 2447
BASTA HIRO - Italian Restaurant
Vị trí: L3-26
Điện thoại: +84 28 3821 8849

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+