STORE DIRECTORY
PAUL
Vị trí: L2-20/20A
Điện thoại: +84 28 3821 8727
Pedro
Vị trí: L2-05
Điện thoại: +84 28 3821 0252
Pepper Lunch Vietnam
Vị trí: L5-04
Điện thoại: 028 2253 0798
Phố ngon 37
Vị trí: L5-08
Điện thoại: 028 7300 2143
Phúc Long Coffee & Tea
Vị trí: L4-21/22/35/36
Điện thoại: (028) 71001968 (Ext: 20348)
Phuong Nam Bookstore
Vị trí: L4-20
Điện thoại: (028) 3936 5006
Pinko
Vị trí: L2-24
Điện thoại:
Pinktree
Vị trí: L4-K1
Điện thoại: 0777 33 66 44
Pizza 4P’s
Vị trí: L6-01/02
Điện thoại: +84 28 3622 0500
Pleats Kora
Vị trí: L2-14
Điện thoại: 093 45 22 272
PNJ
Vị trí: L2-32
Điện thoại: 028 3636 1013
POULET
Vị trí: L5-11
Điện thoại: (+84 28) 3930 7020

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+