STORE DIRECTORY
The North Face
Vị trí: L3-11
Điện thoại: +84 28 3535 6360
TIERRA DIAMOND JEWELRY
Vị trí: L2-K2
Điện thoại: 1900 232 354
Timberland
Vị trí: L3-11A
Điện thoại: +84 28 3535 6359
TOMMY HILFIGER
Vị trí: L2-07
Điện thoại: 028 7301 5499
TRUNG NGUYÊN E-COFFEE
Vị trí: B2-18/19/20
Điện thoại: 028 3535 5449
TUDOR
Vị trí: L1-K2
Điện thoại: 028 3535 3426
Tumi
Vị trí: L1-02
Điện thoại: +84 28 3821 5333
TYPO
Vị trí: L3-40
Điện thoại: +84 28 7301 1399
Umbrella
Vị trí: B1-05
Điện thoại: +84 28 3821 8775
UNIQLO
Vị trí: L4-12-22,26-36
Điện thoại: (028) 4458 2423
ViinRiic Galeries de Parfums
Vị trí: L2-21
Điện thoại: 0387466007
Winkperry
Vị trí: B1-4A
Điện thoại: +84 904 476 488

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+