STORE DIRECTORY
Century Healthcare
Vị trí: B2-10A
Điện thoại: +84 28 3620 5024
CHANEL
Vị trí: L1-17
Điện thoại: +84 28 3821 6821
CHANG KANG KUNG
Vị trí: L5-01
Điện thoại: +84 28 2250 8091
Charles & Keith
Vị trí: L2-23
Điện thoại: +84 28 3821 0291
Châteraisé
Vị trí: B2-05
Điện thoại: 028.6659.6567
CHILENO
Vị trí: B1-04
Điện thoại: +84 982 336 332
Chlo.D
Vị trí: L2-09
Điện thoại: 090 897 0447
COACH
Vị trí: L1-10
Điện thoại: +84 28 3821 0390
Cole Haan Việt Nam
Vị trí: L2-08
Điện thoại: 0919.390.277
COSETTE
Vị trí: B1-02
Điện thoại: +84 1900 636 099
Crocs
Vị trí: L3-17
Điện thoại: (028) 6657 3401
Crystal Jade
Vị trí: L5-13
Điện thoại: +84 28 7300 2135

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+