QUÀ TẶNG MÙA LỄ HỘI

QUÀ TẶNG MÙA LỄ HỘI

Thời gian: 15/12/2020

Địa điểm: Saigon Centre

NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG VỚI CHI TIÊU TỪ 500K

NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG VỚI CHI TIÊU TỪ 500K

Thời gian: Từ 07 đến 10/12/2020

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+