HANOIA - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

HANOIA - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

Thời gian: 18/05 – 25/06

Địa điểm: Saigon Centre

TAMSON - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

TAMSON - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

Thời gian: 18/05 – 25/06

Địa điểm: Saigon Centre

SANDRO - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

SANDRO - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA

Thời gian: 18/05 – 25/06

Địa điểm: Saigon Centre

MAJE - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA - LÊN TỚI 30%++

MAJE - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA - LÊN TỚI 30%++

Duration: 18/05 - 25/06

Location: Saigon Centre

BOSS - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA TỚI 30%++

BOSS - ƯU ĐÃI CUỐI MÙA TỚI 30%++

Thời gian: 18/05 - 25/06

Địa điểm: Saigon Centre

GEOX - HELLO NEW ARRIVALS

GEOX - HELLO NEW ARRIVALS

Thời gian: 15/05 - 31/05

Địa điểm: Saigon Centre

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+