Dịch vụ hỗ trợ tìm đồ thất lạc

Nếu bạn không may bị thất lạc đồ dùng của mình, vui lòng liên hệ nhân viên phụ trách tìm đồ thất lạc tại tầng 1 để được hỗ trợ.
Các đồ dùng thất lạc sẽ được giữ trong vòng 30 ngày, và sẽ được bàn giao cho công an nếu không có người nhận sau 30 ngày.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+