STORE DIRECTORY
Tên thương hiệu
Vị trí
Marc Jacobs
L1-05/06
Marhen.J
L3-13
MAX&Co.
L2-34
McDonald's
B2-16/17
MCM
L1-13A
Meat & Meet
B2-08/09/10
Memory & Love
L4-K4
Miana
L3-12
Minigood
L4-03/04/05
Miyama – Modern Tokyo Restaurant Cafe
L3-01
MLB
L3-31
Mochi Sweets
B2-02
Moschino
L1-13
Mothercare
L3-24/25
Tên thương hiệu
Vị trí
MUJOSH
L3-14
NARS
L1-7A
Nespresso
L1-16
NIHON TOKI
B2 - K3
NIKE
L3-3B/04/05/06
Oedo Alley
L5-09
OGAWA
L4-02
Onitsuka Tiger
L2-26/27/28/29
Owndays
B1-07
Pandora
L2-K6
PAUL
L2-20/20A
Pedro
L2-05
Pepper Lunch Vietnam
L5-04
Phố ngon 37
L5-08

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+