STORE DIRECTORY
Tên thương hiệu
Vị trí
TYPO
L3-40
Umbrella
B1-05
Under Armour
L4-09
UNIQLO
L4-12-22,26-36
Vans
L3-27
ViinRiic Niche Perfume Gallery
L2-21
Winkperry
B1-4A
Wrap & Roll
L5-05
Yves Rocher
L3-35

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+