NEW ARRIVALS ĐỔ BỘ TẠI REEBOK SAIGON CENTRE

NEW ARRIVALS ĐỔ BỘ TẠI REEBOK SAIGON CENTRE

Thời gian: từ 29/10

Địa điểm: Saigon Centre

THE BODY SHOP ĐÃ CÓ MẶT TẠI SAIGON CENTRE

THE BODY SHOP ĐÃ CÓ MẶT TẠI SAIGON CENTRE

Thời gian: 28/10 - 06/11

Địa điểm: Saigon Centre

NGÀY CỦA NÀNG - NGÀN YÊU THƯƠNG

NGÀY CỦA NÀNG - NGÀN YÊU THƯƠNG

Thời gian: 20/10

Địa điểm: Saigon Centre

GRAND OPENING Giordano Ladies

GRAND OPENING Giordano Ladies

Thời gian: 15/10

Địa điểm: Saigon Centre

TRAY GIỪNG x TRƠI ĐỒ CHƯNG

TRAY GIỪNG x TRƠI ĐỒ CHƯNG

Thời gian: 13-18/09

Địa điểm: Saigon Centre

VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG

VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG

Thời gian: 05/09 - 09/09

Địa điểm: Saigon Centre

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+