GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI - NHẬN ĐIỂM THƯỞNG REWARDS+

Thời gian: 08 - 17/01/2021

Điều kiện và điều khoản:

 • Thời gian chương trình: 08 – 17/01/2021.
 • Chương trình chỉ dành cho thành viên Rewards+ hạng Vàng hoặc Bạch Kim có chi tiêu từ tháng 01/12/2020 đến 17/01/2021.
 • Thành viên đủ điều kiện nhận được 100.000 điểm Rewards+ với mỗi lần giới thiệu thành viên mới thành công.
  • Mỗi thành viên Vàng nhận được tối đa 500.000 điểm Rewards+, tương ứng với 05 thành viên mới trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Mỗi thành viên Bạch Kim nhận được tối đa 1.000.000 điểm Rewards+, tương ứng với 10 thành viên mới trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Để nhận điểm thưởng, thành viên phải:
  1. Mở ứng dụng Rewards+.
  2. Truy cập vào mục Tài khoản > Giới thiệu bạn bè để lấy mã giới thiệu.
  3. Gửi mã đến cho bạn bè và khuyến khích đăng ký thành viên mới Rewards+.
  4. Mã giới thiệu phải được điền vào trong mục đăng ký của người được giới thiệu cho mục đích đối chiếu thông tin.
  5. Người được giới thiệu phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo quy định của chương trình.
 • Thành viên đổi điểm thưởng trực tiếp tại Quầy thông tin, Tầng 1, Saigon Centre hoặc Estella Place trước ngày 28/01/2021.
 • Thành viên giới thiệu và thành viên được giới thiệu khi đăng ký tài khoản Rewards+ phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và không trùng lặp (Số điện thoại, CMND/Hộ chiếu, thiết bị).
 • Saigon Centre và Estella Place có quyền không tặng điểm thưởng và khóa tài khoản thành viên trong trường hợp thông tin không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc khi phát hiện các sai phạm trong quá trình đăng ký thành viên Rewards+ hoặc lợi dụng chương trình.
 • Khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình này (dù có tài khoản hợp lệ theo quy định).
 • Thành viên phải tuân thủ các điều kiện & điều khoản của chương trình khách hàng thành viên Rewards+.
 • Khi cung cấp thông tin cá nhân, thành viên đồng ý rằng Saigon Centre, Estella Place và Rewards+ có thể sử dụng những thông tin này cho các chương trình sắp tới của trung tâm.
 • Ban quản lý Saigon Centre và Estella Place có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản chương trình khi cần thiết.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+