MIỄN PHÍ GIỮ XE VỚI HÓA ĐƠN TỪ 50K TỪ 01 - 30/06/2020

THỜI GIAN: 01 - 30/06/2020

ĐỊA ĐIỂM: Saigon Centre

Saigon Centre miễn phí giữ xe cho tất cả khách hàng từ 01/06 đến 30/06/2020 khi có hóa đơn mua sắm từ 50.000 đồng tại Saigon Centre. 

Điều kiện và điều khoản:
• Chương trình áp dụng cho khách hàng ra vào bãi xe trong thời gian từ 17:00 - 22:00 vào từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 4 giờ giữ xe miễn phí từ 9:30 – 22:00 từ thứ Bảy đến Chủ Nhật cùng hóa đơn hợp lệ từ 50.000 đồng tại Saigon Centre.
• Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn trong ngày, có tổng giá trị từ 50.000 đồng trở lên, có in tên cửa hàng tại Saigon Centre. Các hóa đơn viết tay, in lại và hóa đơn từ khu vực sự kiện đều không được chấp nhận.
• Không áp dụng cho hóa đơn của California Centuryon Club và Eri Clinic.
• Khách hàng nhận phiếu giữ xe miễn phí tại tầng 1, tầng hầm B3 và B4, Saigon Centre.
• Khách hàng phải xuất trình thẻ xe và hóa đơn hợp lệ khi đổi phiếu giữ xe miễn phí.
• Phiếu giữ xe miễn phí chỉ áp dụng cho bãi giữ xe tầng hầm, không áp dụng cho bãi giữ xe đường Pasteur.
• Mỗi khách hàng chỉ đổi 1 phiếu giữ xe miễn phí cho 1 thẻ xe.
• Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm trừ phí giữ xe khác.
• Không áp dụng cộng gộp phiếu giữ xe để thanh toán.
• Khách hàng sẽ thanh toán phí chênh lệch nếu phí giữ xe cao hơn mức miễn phí được thể hiện trên phiếu.
• Khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình.
• Saigon Centre có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản của chương trình khi cần.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTRE

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: (028) 3829 4888 | marketing@saigoncentre.com.vn

Đăng ký nhận bản tin

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+

Hợp tác phát triển

Kết nối Saigon Centre
Tải ứng dụng Rewards+